Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi

Giờ Thánh Lễ

Sau Thánh Lễ có Quý Cha ngồi tòa giải tội

Thánh Lễ Hằng Ngày

Lúc 9:00

Sau Thánh Lễ có Quý Cha ngồi tòa giải tội

Thứ Bảy & Chúa Nhật

Lúc 9:00 & 16:30

Quý Đức Cha Sẽ Dâng Thánh Lễ

Ngày 01 & 13 Hàng Tháng

Lúc 16:00

Tiêu Điểm

Sự Kiện

Tinh Thần Mẹ Núi Cúi

Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh

ĐỨC MẸ NÚI CÚI được tôn kính dưới tước hiệu Mẹ Vô Nhiễm, Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Mẹ Lòng Thương Xót - Mẹ Vô Nhiễm Đức Mẹ đã được Thiên Chúa ban đặc ân “vô nhiễm nguyên tội” để sống trọn tình vẹn nghĩa với Thiên Chúa ngay từ khi được thụ thai. Trong suốt cuộc đời, Đức Mẹ đã luôn quý trọng và gìn giữ vẹn toàn ơn cao trọng này. Nhờ vậy, trong ngày Truyền Tin, Thiên Thần đã chào Mẹ là người đầy ơn phúc, có Thiên Chúa ở cùng và luôn đẹp lòng Thiên Chúa (x. Lc 1,28.30).