Thánh Lễ Tạ Ơn Cuối Năm Dương Lịch 2022

Vào lúc 19h30, thứ Bảy, ngày 31-12-2022

Tại Tiền Sảnh Nhà Điều Hành Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi. Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo sẽ dâng Thánh lễ tạ ơn cuối năm Dương Lịch 2022.