Tượng Đức Mẹ Núi Cúi được chiếu sáng rực rỡ in trên lòng hồ Trị an

Tạ ơn hồng ân Chúa, vào lúc 18h00′ chiều ngày 22.07.2022 trong một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp sau cơn mưa mùa hạ. Tượng Đức Mẹ Núi Cúi được chiếu sáng rực rỡ in trên lòng hồ Trị an. Một kỳ công tuyệt vời của Thiên Chúa qua bàn tay của những con người và những tấm lòng.
Hệ thống chiếu sáng Tượng Đức Mẹ đã hoàn thiện.
Cám ơn Đức Cha, Cha Quản Lý và Đức Ông Vinh Sơn đã cho ghi lại những khoản khắc tuyệt diệu này.
Ảnh: Ban Truyền Thông TTHH Đức Mẹ Núi Cúi.