z2750538370504 eafeac59a024ece9b61f249ce0417922

video

TUÂN GIỮ LỜI CHÚA – Chúa Nhật VI Phục Sinh, Năm C

Chúa Nhật tuần trước, Phúc âm kể về những lời tâm huyết của Chúa Giêsu

Giáo Hạt Long Khánh Hành Hương Về Bên Mẹ Núi Cúi – Kỷ Niệm 105 Năm Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima

(DMNC) Chiều Thứ Sáu ngày 13.05.2022 – Đoàn Hành hương Giáo hạt Long Khánh về

(FSML) Ngày làm phép và khánh thành trụ sở Hội Dòng tại Việt Nam 13/05/2022

13/05/2022 Fatima Binhtrieu . Blessing of the Community of the Congregation Daughter of Saint Mary

Dòng Chảy Yêu Thương – Chúa Nhật V Phục Sinh, Năm C

 “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến anh em, anh em hãy

Đời sống

TUÂN GIỮ LỜI CHÚA – Chúa Nhật VI Phục Sinh, Năm C

Chúa Nhật tuần trước, Phúc âm kể về những lời tâm huyết của Chúa Giêsu

Giáo Hạt Long Khánh Hành Hương Về Bên Mẹ Núi Cúi – Kỷ Niệm 105 Năm Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima

(DMNC) Chiều Thứ Sáu ngày 13.05.2022 – Đoàn Hành hương Giáo hạt Long Khánh về

(FSML) Ngày làm phép và khánh thành trụ sở Hội Dòng tại Việt Nam 13/05/2022

13/05/2022 Fatima Binhtrieu . Blessing of the Community of the Congregation Daughter of Saint Mary

Dòng Chảy Yêu Thương – Chúa Nhật V Phục Sinh, Năm C

 “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến anh em, anh em hãy

tin tức

TUÂN GIỮ LỜI CHÚA – Chúa Nhật VI Phục Sinh, Năm C

Chúa Nhật tuần trước, Phúc âm kể về những lời tâm huyết của Chúa Giêsu

Giáo Hạt Long Khánh Hành Hương Về Bên Mẹ Núi Cúi – Kỷ Niệm 105 Năm Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima

(DMNC) Chiều Thứ Sáu ngày 13.05.2022 – Đoàn Hành hương Giáo hạt Long Khánh về

(FSML) Ngày làm phép và khánh thành trụ sở Hội Dòng tại Việt Nam 13/05/2022

13/05/2022 Fatima Binhtrieu . Blessing of the Community of the Congregation Daughter of Saint Mary

Dòng Chảy Yêu Thương – Chúa Nhật V Phục Sinh, Năm C

 “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến anh em, anh em hãy